0%

Уважаеми Дами и Господа,

Община Стара Загора провежда проучване на нагласите, очакванията и намеренията на всички граждани и заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на територията на общината. Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора  за периода 2021 – 2027 г. Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието на общината, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му.

Благодарим Ви за участието в проучването! То ще ви отнеме около 10 минути.

Съгласен/а ли сте да участвате?

Съгласен/а
Не съм съгласен/а
Населено място:
Квартал:
Тип населено място:
гр. Стара Загора
Село