Добър ден! Казвам се... и се обаждам от Агенция „Естат Метрикс, София.

В момента провеждаме проучване по поръчка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Обществената поръчка е с предмет „Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на подготвителната фаза на проекта, текущият мониторинг и оценката на въздействието от изпълнението на дейностите за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“, във връзка с изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.

Обръщаме се за експертно мнение към ръководители и доброволци от Доброволчески формирования в цялата страна. Вашето мнение е от изключително важно значение за проекта. Интервюто ще отнеме около 20-25 минути. Анонимността ви ще бъде запазена, а данните ще бъдат използвани само в обобщен вид.