0%

Здравейте,

Най-учтиво Ви каним да съдействате за провеждането на анкетно проучване сред работодатели и организации в областта на пазара на труда, провеждано по проект на Министерство на труда и социалната политика. Въпросите в проучването имат за цел да обобщят мненията, оценките и прогнозите на работодателите и на представителите на организации в областта на пазара на труда за бъдещи промени в заетостта вследствие прилагането на различни нови форми на труд. Попълването на анкетата ще Ви отнеме около 25 минути.

Провеждането на проучването е възложено на външен изпълнител с договор № РД–23-29  от 22.04.2021 г., между Министерство на труда и социалната политика (Възложител) и ЕСТАТ ООД (Изпълнител).

 

Съгласен/а ли сте да участвате?

Съгласен/а
Не съм съгласен/а